headerheader


Pelipassivakuutetun urheiluvahinkoilmoitus/korvaushakemus

Voit myös tulostaa vahinkoilmoituslomakkeen tästä ja lähettää sen postitse Vektorille.

Valitse käytettävä kieli / Välj ditt språk / Select your language


Ohjeet

Täytä vahinkoilmoitus mahdollisimman pian vahingon sattumisen jälkeen!
Saat vahvistuksena sähköpostiisi vahinkonumeron.

Mikäli haluat neuvoja puhelimitse vahinkoilmoituksen täytässä, voit soittaa Vektorille, puh. 010 843 9900.
Puhelintuki auttaa 1.4.2009-31.10.2009
-arkisin klo 8-20
-viikonloppuisin ja pyhäpäivinä klo 10-20.
1.11.2009-31.3.2010
-arkisin 8-20

Jälkikäteen voit täyttää vahinkoilmoituksen uudelleen, kun lähetät korvausvaatimuksena maksamiasi tositteita.
Ennen tositteiden lähettämistä Vektorille, tulee itse maksamistasi hoitokuluista hakea sairausvakuutuslain mukaiset korvaukset. Ota alkuperäisistä tositteista kopiot ja lähetä ne Vektorille alkuperäisen Kelan korvauslaskelman kanssa.
Lähetä lisäksi mahdollisesta lääkärinlausunnosta kopio.

Postiosoite
Vektor Vahingonkäsittely
PL 1252
00101 HELSINKI
Yleistä tietoa
Valitse laji *
A Vahinkoilmoituksen tekijän tiedot
1. Etunimi *
2. Sukunimi *
3. Piirin nimi *
4. Seuran nimi *
5. Joukkueen nimi tai ikäluokka
6. Puhelinnumero *
7. Sähköpostiosoite
8. Vahinkoilmoituksen tekijä on sama henkilö kuin vakuutettu/ vahingonkärsinyt (kohta C) *
B Joukkueen edustajan tiedot - Seuran vahvistama joukkueen toimihenkilö kuten joukkueenjohtaja tai valmentaja
9. Vahinkoilmoituksen tekijä on joukkueen edustaja *
10. Etunimi *
11. Sukunimi *
12. Piirin nimi *
13. Seuran nimi *
14. Joukkuueen nimi *
15. Puhelinnumero *
16. Sähköpostiosoite *
17. Asema joukkueessa *
18. Mikäli muu asema, mikä?
C Pelipassivakuutetun tiedot
20. Etunimi *
21. Sukunimi *
22. Sukupuoli *
23. Henkilötunnus / Syntymäaika *
24. PalloID *
25. Piirin nimi *
26. Seuran nimi *
27. Joukkueen nimi *
28. Lähiosoite *
29. Postinumero *
30. Postitoimipaikka *
31. Maa *
32. Puhelinnumero *
33. Sähköpostiosoite
D Tapaturman tiedot

(Pallolla O) merkityt tiedot ovat Suomen Palloliiton määrittelemiä tietoja, joita kerätään peli- ja harjoitusolosuhteiden sekä valmennusohjelmien kehittämiseksi)

34. Tapaturmapäivä (pp.kk.vvvv) * . . 
35. Tapaturmavahingon mahdollisimman yksityiskohtainen kuvaus *
36. Tapaturmapaikka

Suomen Palloliiton ja sen piirien/seurojen järjestämissä otteluissa tai valmennusohjelman mukaisissa harjoituksissa

O) *
37. Vahingon sattumismaa *
38. Vahinkopaikan osoite

Ilmoita mahdollisimman tarkka katuosoite, vähintään pelipaikan ja paikkakunnan nimi

*
39. Olosuhteet O) *
40. Lämpötilat O) *
41. Sääolot O) *
42. Maaperä O) *
43. Peli-/harjoitusalusta O) *
44. Mikäli muu alusta, mikä?
45. Tapaturmatyyppi O) *
46. Mikäli muu tapaturmatyyppi, mikä?
47. Vahingoittunut kehonosa

Voit tarvittaessa valita useamman kohdan

O) *
48. Mikäli muu kehonosa, mikä/mitkä?

(munuaiset, rinta, vatsa, jne)

49. Vahingoittunut kehonpuoli O) *
50. Onko sama kehonosa vahingoittunut viimeisen kahden (2) kuukauden aikana? O) *
51. Johtuiko sattunut vahinko sääntörikkomuksesta O) *
52. Vahingon vakavuusaste

Käytä arvion perusteena poissaolon kestoa harjoitusohjelman mukaisesta toiminnasta

O) *
E Hoitoa ja hoitopaikkaa koskevat tiedot
53. Sopimuslääkäriasemalla *
54. Hoitoajankohta (pp.kk.vvvv) * . . 
55. Ei-sopimuslääkäriasemalla, Missä? *
56. Hoitavan lääkärin nimi *
F Vahinkokulujen erittely
Maksetut kulut

Tähän kirjataan maksetut kulut KELAn maksamien korvausten jälkeen

KELA-korvaukset vähennetään yleensä sopimuslääkäriasemilla automaattisesti, mikäli esität KELA-kortin.

Kuluerä Selite Päivämäärä Vaadittu korvaus
Lääkäripalkkio . .
Tutkimukset ja hoito . .
Lääkkeet . .
Toimistomaksu . .
laskutuslisa . .
Matkakulut . .
Muut . .
57. Liitteet

Liitteet tulee lähettää postitse osoitteeseen:
Vektor Vahingonkäsittely
PL 1252
00101 HELSINKI


kappaletta alkuperäisiä kuitteja
G Korvauksen hakijan tiedot
58. Korvauksen hakija on sama henkilö kuin vahingon ilmoittaja (kohdassa A) *
59. Korvauksen hakija on sama henkilö kuin pelipassivakuutettu (kohdassa C) *
60. Etunimi *
61. Sukunimi *
62. Henkilötunnus *
63. Lähiosoite
64. Postinumero
65. Postitoimipaikka
66. Maa
67. Puhelinnumero
68. Sähköpostiosoite
69. Tilinumero
70. IBAN tilinumero

Mikäli kansainvälinen tilinumero

71. Anna pankin BIC-tunnus (pankin yksilöivä tunnus)

Jos ilmoitit IBAN-tilinumeron (kv-tilinumero) on se 8 tai 11 merkkiä pitkä

H Lisäselvitykset
72. Onko korvausta haettu/haetaanko korvausta myös toisesta vakuutusyhtiöstä *
73. Korvausta on haettu/haetaan vakuutusyhtiöstä
74. Sallin niiden, joilla on korvausasian käsittelemisen kannalta tarpeellisia tietoja minusta ja terveydentilastani, antavan näitä tietoja Vektor Vahingonkäsittelylle. *
Lähetä vahinkoilmoitus