headerheader

Valitse käytettävä kieli / Välj ditt språk / Select your language


Ohjeet

Täytä vahinkoilmoitus mahdollisimman pian vahingon sattumisen jälkeen.
Saat vahvistuksena sähköpostiisi vahinkonumeron.
Vahinkoilmoitus täytetään vain yhden kerran tapaturmaa kohti.

Mikäli haluat neuvoja puhelimitse vahinkoilmoituksen täytössä, voit soittaa Vektorille, puh. 010 843 9900.
Puhelintuki auttaa marras-maaliskuun aikana arkisin klo 8-20, huhti-lokakuussa myös viikonloppuisin ja pyhäpäivinä klo 10-20.

Vahinkoilmoituksen osa A

-Vahinkoilmoituksen voi tehdä vakuutettu, seuran/joukkueen edustaja tai vakuutetun huoltaja (isä, äiti tai vastaava).

Vahinkoilmoituksen osa B

-Joukkueen seuran/joukkueen edustajan tiedot – ei vakuutetun huoltaja (isä, äiti tai vastaava).

Vahinkoilmoituksen osa G

-Mikäli vakuutettu on alaikäinen, korvauksenhakijaksi merkitään vakuutetun huoltaja (isä, äiti tai vastaava),
muussa tapauksessa vakuutettu tai seura.

Käytä sopimuslääkäriasemiamme ne voivat laskuttaa suoraan Vektoria mahdollisen omavastuun jälkeen.

Mikäli maksoit itse hoidon kustannuksia, lähetä alkuperäiset tositteet Vektorille tai skannattuna sähköpostin liitteenä osoitteeseen vahinko@vektor.fi. Ota itsellesi kopiot.
Mikäli haet maksamistasi hoitokuluista sairausvakuutuslain mukaisen korvauksen,
ota alkuperäisistä tositteista kopiot ja lähetä ne Vektorille alkuperäisen Kelan korvauslaskelman kanssa.
Lähetä lisäksi mahdollisesta lääkärinlausunnosta kopio.Pelipassi-vakuutuksen perusteella maksetaan korvauksia enintään 2 vuotta vamman sattumisesta,
vakuutuksen euro-määräisten enimmäismäärien puitteissa.


Postiosoite
Vektor Vahingonkäsittely
PL 1252
00101 HELSINKI
Yleistä tietoa
Valitse laji *
A Vahinkoilmoituksen tekijän tiedot
1. Etunimi *
2. Sukunimi *
3. Piirin nimi *
4. Seuran nimi *
5. Joukkueen nimi tai ikäluokka
6. Puhelinnumero *
7. Sähköpostiosoite
8. Vahinkoilmoituksen tekijä on sama henkilö kuin vakuutettu/ vahingonkärsinyt (kohta C) *
B Joukkueen edustajan tiedot - Seuran vahvistama joukkueen toimihenkilö kuten joukkueenjohtaja tai valmentaja
9. Vahinkoilmoituksen tekijä on joukkueen edustaja *
10. Etunimi *
11. Sukunimi *
12. Piirin nimi *
13. Seuran nimi *
14. Joukkuueen nimi *
15. Puhelinnumero *
16. Sähköpostiosoite *
17. Asema joukkueessa *
18. Mikäli muu asema, mikä?
C Pelipassivakuutetun tiedot
20. Etunimi *
21. Sukunimi *
22. Sukupuoli *
23. Henkilötunnus / Syntymäaika *
24. PalloID *
25. Piirin nimi *
26. Seuran nimi *
27. Joukkueen nimi *
28. Lähiosoite *
29. Postinumero *
30. Postitoimipaikka *
31. Maa *
32. Puhelinnumero *
33. Sähköpostiosoite
D Tapaturman tiedot

(Pallolla O) merkityt tiedot ovat Suomen Palloliiton määrittelemiä tietoja, joita kerätään peli- ja harjoitusolosuhteiden sekä valmennusohjelmien kehittämiseksi)

34. Tapaturmapäivä (pp.kk.vvvv) * . . 
35. Tapaturmavahingon mahdollisimman yksityiskohtainen kuvaus *
36. Tapaturmapaikka

Suomen Palloliiton ja sen piirien/seurojen järjestämissä otteluissa tai valmennusohjelman mukaisissa harjoituksissa

O) *
37. Vahingon sattumismaa *
38. Vahinkopaikan osoite

Ilmoita mahdollisimman tarkka katuosoite, vähintään pelipaikan ja paikkakunnan nimi

*
39. Olosuhteet O) *
40. Lämpötilat O) *
41. Sääolot O) *
42. Maaperä O) *
43. Peli-/harjoitusalusta O) *
44. Mikäli muu alusta, mikä?
45. Tapaturmatyyppi O) *
46. Mikäli muu tapaturmatyyppi, mikä?
47. Vahingoittunut kehonosa

Voit tarvittaessa valita useamman kohdan

O) *
48. Mikäli muu kehonosa, mikä/mitkä?

(munuaiset, rinta, vatsa, jne)

49. Vahingoittunut kehonpuoli O) *
50. Onko sama kehonosa vahingoittunut aiemmin? O) *
51. Johtuiko sattunut vahinko sääntörikkomuksesta O) *
52. Vahingon vakavuusaste

Käytä arvion perusteena poissaolon kestoa harjoitusohjelman mukaisesta toiminnasta

O) *
E Hoitoa ja hoitopaikkaa koskevat tiedot
53. Sopimuslääkäriasemalla *
54. Hoitoajankohta (pp.kk.vvvv) * . . 
55. Ei-sopimuslääkäriasemalla, Missä? *
56. Hoitavan lääkärin nimi *
F Vahinkokulujen erittely
Maksetut kulut

Tähän kirjataan maksetut kulut KELAn maksamien korvausten jälkeen

KELA-korvaukset vähennetään yleensä sopimuslääkäriasemilla automaattisesti, mikäli esität KELA-kortin.

Kuluerä Selite Päivämäärä Vaadittu korvaus
Lääkäripalkkio . .
Tutkimukset ja hoito . .
Lääkkeet . .
Toimistomaksu . .
laskutuslisa . .
Matkakulut . .
Muut . .
57. Liitteet

Liitteet tulee lähettää postitse osoitteeseen:
Vektor Vahingonkäsittely
PL 1252
00101 HELSINKI


kappaletta alkuperäisiä kuitteja
G Korvauksen hakijan tiedot
58. Korvauksen hakija on sama henkilö kuin vahingon ilmoittaja (kohdassa A) *
59. Korvauksen hakija on sama henkilö kuin pelipassivakuutettu (kohdassa C) *
60. Etunimi *
61. Sukunimi *
62. Henkilötunnus *
63. Lähiosoite
64. Postinumero
65. Postitoimipaikka
66. Maa
67. Puhelinnumero
68. Sähköpostiosoite
69. Tilinumero
70. IBAN tilinumero

Mikäli kansainvälinen tilinumero

71. Anna pankin BIC-tunnus (pankin yksilöivä tunnus)

Jos ilmoitit IBAN-tilinumeron (kv-tilinumero) on se 8 tai 11 merkkiä pitkä

H Lisäselvitykset
72. Onko korvausta haettu/haetaanko korvausta myös toisesta vakuutusyhtiöstä *
73. Korvausta on haettu/haetaan vakuutusyhtiöstä
74. Sallin niiden, joilla on korvausasian käsittelemisen kannalta tarpeellisia tietoja minusta ja terveydentilastani, antavan näitä tietoja Vektor Vahingonkäsittelylle. *
Lähetä vahinkoilmoitus